सोनं आज 90 रुपयांनी महागले आहे.
मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 47 हजार 340 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 340 रुपये आहे.
चांदी आज 1 हजार 800 रुपयांनी महागली.
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 66 हजार 500 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 665 रूपये इतका आहे.