सोनं आज २६० रुपयांनी महागले आहे.
मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 47 हजार 250 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 250 रुपये आहे.
तर प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 64 हजार 700 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 647 रूपये इतका आहे.