मुंबईत आज सोन्याचा दर आज स्थीर आहेत.
मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 47 हजार 70 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 70 आहे.
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 63 हजार 600 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 636 रुपये इतका आहे.