मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 30 रूपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 30 आहे.
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 61 हजार 800 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 618 रुपये इतका आहे.