मुंबईत सोन्याचे दर आज स्थीर आहेत.
मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 940 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 46 हजार 940 आहे.
चांदीच्या भावात आज 600 रुपयांनी वाढ झाली आहे.व
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 65 हजार 900 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 659 रुपये इतका आहे.