मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 680 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 46 हजार 680 आहे.
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 60 हजार 700 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 607 रुपये इतका आहे.