मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 680 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 46 हजार 680 आहे.
चांदी प्रति किलो 100 रुपयांनी महाग..
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 60 हजार 600 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 606 रुपये इतका आहे.