मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 47 हजार 70 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 70 आहे.
प्रति 1 किलो मागे चांदीचे दर आज 63 हजार 600 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 636 रुपये इतका आहे.