मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर ४६ हजार २२० रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव ४७ हजार २२० रुपये आहे.
चांदी आज १०० रुपयांनी महागली.
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज ६४ हजार ४०० रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर ६४४ रूपये इतका आहे.