सोन्याच्या दरात 425 रुपयांनी तर चांदीच्या दरात 710 रुपयांनी वाढ

मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 425
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 620
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 64 हजार 360 इतका आहे.