मुंबईत आज सोन्याचा दर आज स्थीर आहेत.

मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 740 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 740 आहे.
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 64 हजार 600 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 646 रुपये इतका आहे.