मुंबई मध्ये सोन्याचा दार आज घटला आहे.
मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 47 हजार 130 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 130 आहे.
प्रति 1 किलो मागे चांदीचे दर आज 64 हजार 800 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 648 रुपये इतका आहे.