मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 510 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 510 आहे.
प्रति 1 किलो मागे चांदीचे दर आज 64 हजार 200 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 642 रुपये इतका आहे.