झेंडू- १० ते ३० रुपये किलो
कोलकाता झेंडू- २० ते ४० रुपये किलो
कागडा-१५० ते २५० रुपये किलो
शेवंती ४० ते १५० रुपये किलो
अष्टर- २० ते ५० रुपये किलो
जुई- ८०० ते १००० रुपये किलो