आज राज्यातील ८,३८५ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत.
सध्या राज्यातील मृत्यु होण्याचे प्रमाण २.०१ % एवढा आहे.
राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९६.०१ % एवढे आहे.
आज १५६ करोना बाधित रुग्णाच्या मृत्युांची नोंद