दिशा पटणी आणि मौनी रॉय बँकॉक मध्ये करतायत नवीन वर्ष साजरं