आज काय आहेत भाजीपाला व डाळींचे दर
वांगी - सर्वसाधारण दर 9 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 8 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 10 रुपये प्रति किलो
आवळा - सर्वसाधारण दर 32 रुपये प्रति किलो
दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 8 रुपये प्रति किलो
मूग डाळ - सर्वसाधारण दर 95 रुपये प्रति किलो
तूर डाळ - सर्वसाधारण दर 90 रुपये प्रति किलो